Algemene voorwaarden

Algemeen
Op alle leveringen en diensten van Tangram Studio zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site kunnen geen garanties worden gegeven. Tangram Studio is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Tangram Studio acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Alle aanbiedingen van Tangram Studio zijn vrijblijvend en Tangram Studio behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

Heb je afgerekend je via iDEAL, Bankcontact, Klarna of creditcard, dan wordt je bestelling meteen verzonden. Kies je voor betalen via een directe bankoverschrijving, dan wordt je bestelling verzonden wanneer wij de betaling ontvangen hebben.

Levering
De door Tangram Studio opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.

Retourneren
Indien producten niet aan de verwachtingen voldoen, kunnen deze binnen 60 werkdagen na ontvangst van de bestelling worden geretourneerd. Retouren dienen van tevoren per mail bij Tangram Studio te worden aangemeld, via info@tangramstudio.nl, onder duidelijke vermelding van je gegevens en bestelnummer. Na ontvangst van de retourzending zal het aankoopbedrag binnen 14 dagen door Tangram Studio worden terugbetaald, onder voorwaarde dat de producten niet zijn gebruikt en zorgvuldig zijn verpakt voor verzending. Verzendkosten voor het retour sturen worden niet vergoed.

Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tangram Studio in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de consument dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Tangram Studio gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tangram Studio kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacystatement
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tangram Studio gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Diversen
Wanneer door Tangram Studio gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tangram Studio deze Voorwaarden soepel toepast.

Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tangram Studio in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Tangram Studio vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

ZORG ERVOOR DAT JOUW BOEK ER KOMT!

Vraag nu het gratis eerste hoofdstuk aan en maak een vliegende start!

Van passie naar boek

Verzonden. Check snel je mail!